0

Tải Auto PK dùng cho Server

Jun 27 Nam  
Ban quản trị gửi đến toàn anh em Auto PK dành cho server Võ Lâm congthanhchien.us
Cách tải Version

Tải file Auto PK, pass giải nén: 123@123

Link 1
Link 2
Link 3


Anh em vào phần “Cài game > ID, nhập volamhoi như hình để auto cập nhật licence.
Trường hợp auto không chạy được, vui lòng Cài Net Framework 4.0


Nếu gặp lỗi này thì hãy đổi tên auto là vào được: 

Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây: