Những Nội dung vừa cập nhật
0

Những Nội dung vừa cập nhật

Feb 23 Lê Tuấn  

BQT Congthanhchien.us Luôn luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến của toàn bộ người chơi để xây dựng nên một cộng đồng game VLTK 1 vững mạnh với tiêu chí phục vụ niềm đam mê giải trí của người chơi sau những giờ làm việc căng thẳng hằng ngày. Sau đây là những cập nhật mới nhất

MÁY CHỦ VÕ LÂM HỘI: 04/04/2024

  • Cập nhật hoàn thành nhiệm vụ truy công lệnh phong lăng độ sẽ nhận được 02 cờ chiến bang hội: Xem chi tiết
  • Cập nhật thành viên gia nhập bang hội trên 48 giờ mới nộp cờ chiến bang hội.

MÁY CHỦ VÕ LÂM HỘI: 01/04/2024

  • Khởi tranh giải đấu Solo 1v1 lần thứ nhất năm 2024: Xem chi tiết
  • Cập nhật tính năng lôi đài 10v10 thay thế lôi đài 16v16: Xem chi tiết

MÁY CHỦ VÕ LÂM HỘI: 18/03/2024

MÁY CHỦ VÕ LÂM HỘI: 08/03/2024

MÁY CHỦ VÕ LÂM HỘI: 23/02/2024

  • Điều chỉnh lại hình thức tống kim các giờ trong ngày sẽ random hai hình thức: Cửu sát và Bảo vệ Nguyên Soái.
  • Điều chỉnh tống kim 21h hằng ngày lên 4acc/pc/ip.
  • Điều chỉnh giới hạn 2 bên (chênh lệch 2 bên) Tống – Kim là 4 acc.