[Cập nhật] Tính năng nâng cấp đồ HKMP
0

[Cập nhật] Tính năng nâng cấp đồ HKMP

Apr 05 Lê Tuấn  

Kính gửi quý bằng hữu Võ Lâm Truyền Kỳ 1,

Hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý bằng hữu tính năng mới Nâng cấp đồ hoàng kim môn phái . Tính năng này sẽ giúp quý bằng hữu gia tăng sức mạnh cho nhân vật của mình bằng cách nâng cấp các trang bị hoàng kim môn phái đã có.

Thời gian bắt đầu sau bảo trì ngày: 05/4/2024

Danh sách đồ HKMP sẽ được nâng cấp:

Thiếu Lâm[Hoàn Mỹ] Cấp 1Thuộc Tính Cộng Thêm Sau Khi Nâng Cấp
Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão[Hoàn Mỹ] Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão [Cấp 1]Đạt Ma Độ Giang + 1
Phục Ma Tử Kim Côn[Hoàn Mỹ] Phục Ma Tử Kim Côn [Cấp 1]Hoành Tảo Thiên Quân +1
Tứ Không Giáng Ma Giới đao[Hoàn Mỹ] Tứ Không Giáng Ma Giới đao [Cấp 1]Vô tướng trảm +1
Thiên Vương Bang
Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy[Hoàn Mỹ] Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy [Cấp 1]Truy Phong Quyết +1
Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương[Hoàn Mỹ] Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương [Cấp 1]Truy Tinh Trục Nguyệt +1
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao[Hoàn Mỹ] Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao [Cấp 1]Phá thiên trảm +1
Nga My
Vô Gian ỷ Thiên Kiếm[Hoàn Mỹ] Vô Gian ỷ Thiên Kiếm [Cấp 1]Tam Nga tề tuyết +1
Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu[Hoàn Mỹ] Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu [Cấp 1]Phong Sương Toái Ảnh +1
Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu[Hoàn Mỹ] Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu [Cấp 1]Phổ Độ Chúng Sinh +1
Thúy Yên
Tê Hoàng Phụng Nghi đao[Hoàn Mỹ] Tê Hoàng Phụng Nghi đao [Cấp 1]Băng Tung Vô Ảnh +1
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao[Hoàn Mỹ] Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao [Cấp 1]Băng Tâm Tiên Tử +1
Ngũ Độc
U Lung Kim Xà Phát đái[Hoàn Mỹ] U Lung Kim Xà Phát đái [Cấp 1]Âm Phong Thực Cốt +1
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận[Hoàn Mỹ] Minh ảo Tà Sát Độc Nhận [Cấp 1]Huyền Âm Trảm +1
Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù[Hoàn Mỹ] Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù [Cấp 1]Đoạn Cân Hủ Cốt + 1
Đường Môn
Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên[Hoàn Mỹ] Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên [Cấp 1]Bạo vũ lê hoa +1
Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao[Hoàn Mỹ] Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao [Cấp 1]Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh +1
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn[Hoàn Mỹ] Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn [Cấp 1]Cửu Cung Phi Tinh +1
Cái Bang
Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển[Hoàn Mỹ] Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển [Cấp 1]Phi Long Tại Thiên +1
Địch Khái Lục Ngọc Trượng[Hoàn Mỹ] Địch Khái Lục Ngọc Trượng [Cấp 1]Thiên Hạ Vô Cẩu +1
Thiên Nhẫn
Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương[Hoàn Mỹ] Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương [Cấp 1]Vân Long Kích +1
Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện[Hoàn Mỹ] Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện [Cấp 1]Thiên Ngoại Lưu Tinh +1
Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên[Hoàn Mỹ] Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên [Cấp 1]Nhiếp Hồn Loạn Tâm + 1
Võ Đang
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm[Hoàn Mỹ] Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm [Cấp 1]Thiên Địa Vô Cực +1
Cập Phong Chân Vũ Kiếm[Hoàn Mỹ] Cập Phong Chân Vũ Kiếm [Cấp 1]Nhân Kiếm Hợp Nhất +1
Côn Lôn
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết[Hoàn Mỹ] Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết [Cấp 1]Ngạo Tuyết Tiêu Phong +1
Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch quan[Hoàn Mỹ] Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch quan [Cấp 1]Lôi động cửu thiên +1
Vụ ảo Ki Bán phù chú[Hoàn Mỹ] Vụ ảo Ki Bán phù chú [Cấp 1]Túy Tiên Tá Cốt + 1

Một số hình ảnh minh họa:

Lưu ý: Những món HKMP còn lại sẽ được nâng cấp trong thời gian tiếp theo, sẽ được thông báo trên trang chủ.

+ Để kích hoạt thuộc tính cần phải mặc đủ bộ HKMP cùng loại với món [Hoàn Mỹ] cần kích hoạt.

NPC Liên Quan Và Các Vật Phẩm Liên Quan:

NPC và Các Vật PhẩmTác dụng

NPC Âu Dã Tử Tương Dương (193/202)
– Nâng Cấp Đồ HKMP
– Ghép Bí Quyết Hoàng Kim.
– Đổi Mảnh Vỡ Hoàng Kim Cấp 1.
– Đổi Mảnh Vỡ Bí Quyết Hoàng Kim.
– Đổi Đồ Phổ Hoàng Kim Môn Phái.
Mảnh Vỡ Hoàng Kim Cấp 1
– Rớt ra từ săn boss tiểu hoàng kim, boss đại hoàng kim.
Đổi tại NPC Âu Dã Tử
– Dùng Trang Bị HKMP đổi được ngẫu nhiên từ 5 – 10 Mảnh Vở Hoàng Kim Cấp 1.
– Dùng Bảo rương Vàng HKMP đổi được ngẫu nhiên từ 1 -3 Mảnh Vở Hoàng Kim Cấp 1.
Mảnh Vỡ Bí Quyết Hoàng Kim
– Rớt ra từ săn boss tiểu hoàng kim, boss đại hoàng kim.
Đổi tại NPC Âu Dã Tử
– Dùng Trang Bị HKMP đổi được ngẫu nhiên từ 5 – 10 Mảnh Vở bí quyết Hoàng Kim.
– Dùng Bảo rương Vàng HKMP đổi được ngẫu nhiên từ 1 -3 Mảnh Vở bí quyết Koàng Kim.
Bí Quyết Hoàng Kim
Ghép tại NPC Âu Dã Tử
– Ghép từ 40 Mảnh vở Bí quyết Hoàng Kim.
– Ghép từ 30 Mảnh vở Bí quyết Hoàng Kim + 500 xu.
Đồ Phổ Hoàng Kim tương ứng với món đồ cần nâng cấp
Cách đổi:
– Đổi HKMP theo danh sách ở trên thành Đồ phổ Hoàng kim tương ứng.

Cách Nâng cấp Đồ HKMP lên [Hoàn Mỹ] Cấp 1

Nguyên LiệuNPC Tỷ Lệ Thành Công
1 Trang bị HKMP cần nâng cấp (theo danh sách ở trên)
– Đồ phổ Hoàng Kim trùng với món cần nâng cấp
– 01 Bí Quyết Hoàng Kim
– 50 mảnh vỡ hoàng kim cấp 1
NPC Âu Dã Tử Tương Dương (195/202)Tỷ lệ thành công 25%
Thất bại mất:
– 01 Bí Quyết Hoàng Kim
– 50 mảnh vỡ hoàng kim cấp 1

Chúng tôi tin rằng tính năng Nâng cấp đồ hoàng kim môn phái giai đoạn 1 sẽ giúp quý bằng hữu có thêm nhiều trải nghiệm thú vị trong Võ Lâm Truyền Kỳ 1. Xin chân thành cảm ơn quý bằng hữu đã luôn đồng hành cùng chúng tôi!

Trân trọng,

Bổn Trang Võ Lâm Truyền Kỳ 1.