Bảo trì nâng cấp server ngày 22-7
0

Bảo trì nâng cấp server ngày 22-7

Jul 22 Nam  
BQT xin thông báo, BQT tiến hành nâng cấp server, thời gian 23h ngày 22/7 – 15h ngày 23/7 [Cập nhật] Do vấn đề kỹ thuật, server sẽ chạy lại vào lúc 15h:00 ngày 23/7 Trân trọng