Bảo trì server ngày 25/7
0

Bảo trì server ngày 25/7

Jul 24 Nam  
BQT xin thông báo, BQT tiến hành bảo trì server thời gian 0h ngày 25/7 – 6h ngày 25/7 Trân trọng