Hỗ trợ khôi phục trang bị HKMP
0

Hỗ trợ khôi phục trang bị HKMP

Dec 03 Nam  

Sau một khoảng thời gian trao đổi, chúng tôi nhận thấy nhiều anh em đã quên gia hạn trang bị Hoàng Kim Môn Phái (HKMP) do phải đi công tác, gặp công việc đột xuất, hoặc bận rộn khiến không thể online. Nhằm giúp đỡ quý đồng đạo vượt qua những khó khăn này, BQT muốn thông báo về chính sách hỗ trợ khôi phục trang bị HKMP khi quên gia hạn hoặc mất do lỡ tay bán, theo các điều khoản sau:

 1. Thời Gian Hỗ Trợ:
  • Chúng tôi chỉ hỗ trợ khôi phục đồ HKMP bị mất trong khoảng thời gian 3 ngày tính từ lúc mất.
 2. Phạm Vi Hỗ Trợ:
  • Chính sách chỉ áp dụng cho việc khôi phục đồ HKMP, không bao gồm việc lấy lại đồ xanh.
  • Với các trang bị HKMP vừa mở rương ra, nhưng sau đó lỡ tay bán luôn, thì không khôi phục lại được. Nhân vật phải giữ món đồ ít nhất qua 1 lần bảo trì.
 3. Kiểm Tra Log Server:
  • Nếu BQT kiểm tra server và không tìm thấy bất kỳ log nào liên quan đến vật phẩm bị mất của nhân vật, BQT có toàn quyền từ chối yêu cầu khôi phục.
 4. Thời Gian Xử Lý:
  • Quá trình khôi phục đồ HKMP sẽ mất thời gian tối đa là 3 ngày.
 5. Phí Dịch Vụ:
  • Để thực hiện công việc khôi phục, người chơi sẽ phải thanh toán một mức phí là 2.000 xu/món (tương đương 200,000 VND).

Chúng tôi trân trọng sự hiểu biết và sự hợp tác từ phía cộng đồng. Hy vọng rằng chính sách hỗ trợ này sẽ giúp quý đồng đạo có trải nghiệm game tốt hơn.

Cảm ơn