Hướng Dẫn Chuyển đổi môn phái
0

Hướng Dẫn Chuyển đổi môn phái

Sep 24 Nam  

Để trải nghiệm với các môn phái khác nhau, tất cả những nhân vật đều có cơ hội chuyển đổi môn phái 

Điều kiện để chuyển môn phái :

– Đẳng cấp yêu cầu trên 100 .

– Rời khỏi bang hội .

– Thảo bỏ các trang bị đang mặc trên người ( kể cả ngựa và mặt nạ ) .

– 1 Tín Vật Môn Phái (Mua ở Kỳ Trân Các)

– Thoát tổ đội và chiến đội Liên Đấu.

Lưu ý: Khi nhân vật nữ muốn gia nhập môn phái thiên vương bang thì phải cần thêm 01 tín vật dương anh mua ở Kỳ trân các

Bước 1 : Về gặp chưởng môn phái hiện tại đang chơi để tiến hành rời khỏi môn phái hiện tại.

Thực hiện theo các bước như sau

Bước 2: Đến gặp chưởng môn môn phái mới cần gia nhập và tuần tự làm các bước sau:

Lưu ý :

Kỹ Năng 90 ở môn phái cũ sẽ tương ứng với môn phái mới.

**Ví dụ : Khi ở đường môn các bạn có 3 kỹ năng 90 max và chuyển qua phái võ đang
thì chỉ nhận được 2 kỹ năng đồng cấp tương ứng với phái cũ .
Còn khi ở phái võ đang có 2 skill 90 max , các bạn chuyển qua đường môn thì sẽ chỉ có được 2 skill max còn lại phải tư luyện.

– Đối với trường hợp đang ở phái 3 skill 90 chuyển qua phái chỉ 2 skill 90 thì sẽ bị mất 1 skill 90.
– Khi quay lại phái 3 skill 90 ( kể cả phái lúc đầu chưa chuyển ) thì các bạn vẫn chỉ nhận được 2 skill 90 tương ứng còn 1 skill phải tự luyện lại.

– Đối với nhân vật nam không được chuyển sang phái Nga My, Thúy Yên. Nếu muốn acc Thúy yên, Nga My Nam thì dùng acc Nữ chuyển phái qua Thúy Yên, Nga My sau đó sử dụng chức năng chuyển giới Nữ –>Nam
– Đối với nhân vật nữ không được chuyển sang phái Thiếu Lâm.

Lợi ích khi chuyển môn phái:

– Kỹ năng tiềm năng sẽ được tẩy tủy toàn bộ.
– Được tặng 1 lần tẩy tủy miễn phí 1 lần.
– Được tặng 1 Trấn Phái Linh Đơn ( sử dụng tăng 1 điểm kỹ năng ) 
– Được tặng 1 Trấn Phái Linh Dược  ( sử dụng tăng 5 điểm tiềm năng )

Lưu ý : Trấn Phái Linh Đơn , Linh Dược chỉ được tặng khi chuyển phái lần đầu tiên.
– Không giới hạn số lần chuyển phái.

Xem video hướng dẫn Cách chuyển môn phái trong game VLTK 1