0

Một số lỗi thường gặp và cách khắc phục

May 14 Nam  

Lỗi DirectDraw : CreateDirectDraw() Failed khi chạy chế độ 2D
– Khi gặp lỗi này bạn vào Properties file game.exe, vào tab Compatibility, tick ô “Run this program in compatibility mode for” và chọn Windows7, tiếp đến tick ô vuông “Reduced color mode” và chọn 16-bit color

Lỗi: Không chạy Game.exe được

Làm theo hình ảnh từ số 1 – 13Lỗi: Không chạy Autoupdate được

Ta vào game bằng cách chạy game.exe để vào game nhé:


Lỗi: Không chạy Autoupdate được, muốn update game ta làm như sau:

Ta vào link: https://congthanhchien.us/tai-game/ Tải bản Path:


Sau đó giải nén, copy toàn bộ file trong thư mục vừa giải nèn sau đó dán toàn bộ vào thư mục game:

 

 

Lỗi: Virus & threat protection xóa auto, xóa file game, xóa autoupdate

Ta tải ExcTool về: tại đây Sau đó thêm thư mục tổng chứa tất cả các thư mục auto, game vào:Lỗi: Auto không hiển thị tiếng Việt
– Bạn vào thư mục Auto VLBS 1.3 có file tên Vn.fon, bạn click chuôt phải, chọn Install for all users sau đó khởi động lại Auto VLBS 1.3