[Chức năng mới] Chế tạo rương HKMP và Gia hạn thời gian sử dụng trang bị HKMP
0

[Chức năng mới] Chế tạo rương HKMP và Gia hạn thời gian sử dụng trang bị HKMP

Jul 19 Nam  
Kính gửi quý đồng đạo võ lâm, Nhằm giúp cho quý đồng đạo được thuận tiện hơn trong quá trình bôn tẩu giang hồ tại Congthanhchien.us, giúp quý đồng đạo có thể chuyển đổi các trang bị HKMP có các chỉ số không như ý thành rương HKMP, đổi rương HKMP từ vật phẩm thu thập trong quá trình bôn tẩu, gia hạn thời gian sử dụng trang bị HKMP, Bổn trang xin thông báo ra mắt 02 tính năng mới “Chế tạo rương HKMP”“Gia hạn thời gian sử dụng trang bị HKMP”. Tính năng mới: Thông tin chung:Trang bị HKMP: Có được trong quá trình mở rương Vàng và Bạc. – Tiền đồng: Có được khi nạp vào Game, hoặc giao dịch với các người chơi khác. – Vô lượng thạch: Có được khi đổi điểm Tống Kim (20.000 điểm tích lũy/1 vật phẩm). Thời gian bắt đầu: Sau bảo trì ngày 16h00 19/7/2023. – NPC thực hiện: Thợ rèn thần bí (Tọa độ 164/199 thành Lâm An). I. Chế tạo rương HKMP: 1. Đổi 2 HKMP thành 1 rương HKMP vàng: Nguyên liệu cần chuẩn bị: 02 món HKMP, 02 Vô lượng thạch, 100 tiền đồng trong túi hành trang. Bước 1: Tìm và trò chuyện với NPC Thợ rèn thần bí tại thành Lâm An (164/199). Bước 2: Nhấn vào menu “Ta muốn chế tạo rương HKMP”. Bước 3: Nhấn vào menu “Đổi 2 HKMP thành 1 rương HKMP [Vàng]”. Bước 4: Nhấn vào menu “Ta đã chuẩn bị đủ”. Bước 5: Đặt 02 món HKMP vào cửa sổ “Giao nguyên liệu”. Bước 6: Trong túi hành trang có đủ 02 Vô lượng thạch và 100 tiền đồng. Bước 7: Nhấn nút “Xác định”. Bước 8: Nhận được thông báo thành công của hệ thống. Bước 9: Nhận được 01 rương HKMP vàng trong hành trang. 2. Chế tạo Gia hạn thuật (nhỏ): Gia hạn đồ hkmp 15 ngày sử dụng Nguyên liệu cần chuẩn bị: 01 món HKMP (rác), 01 Vô lượng thạch, 300 tiền đồng trong túi hành trang. Bước 1: Tìm và trò chuyện với NPC Thợ rèn thần bí tại thành Lâm An (164/199) Bước 2: Nhấn vào menu “Ta muốn chế tạo rương HKMP”. Bước 3: Nhấn vào menu “Chế tạo Gia Hạn Thuật (nhỏ) “. Bước 4: Nhấn vào menu “Ta đã chuẩn bị đủ”. Bước 5: Đặt 01 món HKMP vào cửa sổ “Giao nguyên liệu”. Bước 6: Trong túi hành trang có đủ 01 Vô lượng thạch và 300 tiền đồng. Bước 7: Nhấn nút “Xác định”. Bước 8: Nhận được thông báo thành công của hệ thống. Bước 9: Nhận được 01 Gia Hạn Thuật (nhỏ) trong hành trang. 3. Đổi 50 Vô lượng thạch thành 1 rương HKMP (vàng): Nguyên liệu cần chuẩn bị: 50 Vô lượng thạch và 200 tiền đồng trong túi hành trang. Bước 1: Tìm và trò chuyện với NPC Thợ rèn thần bí tại thành Lâm An (164/199). Bước 2: Nhấn vào menu “Ta muốn chế tạo rương HKMP”. Bước 3: Nhấn vào menu “Đổi 50 Vô lượng thạch thành 1 rương HKMP [Vàng]”. Bước 4: Trong túi hành trang có đủ 50 Vô lượng thạch và 200 Tiền đồng. Bước 5: Nhấn vào menu “Ta đã chuẩn bị đủ”. Bước 6: Nhận được thông báo thành công của hệ thống. Bước 7: Nhận được 01 rương HKMP vàng trong hành trang. 4. Đổi 30 Vô lượng thạch thành 1 rương HKMP (bạc): Nguyên liệu cần chuẩn bị: 30 Vô lượng thạch và 100 tiền đồng trong túi hành trang. Bước 1: Tìm và trò chuyện với NPC Thợ rèn thần bí tại thành Lâm An (164/199). Bước 2: Nhấn vào menu “Ta muốn chế tạo rương HKMP”. Bước 3: Nhấn vào menu “Đổi 30 Vô lượng thạch thành 1 rương HKMP [Bạc]”. Bước 4: Trong túi hành trang có đủ 30 Vô lượng thạch và 100 Tiền đồng. Bước 5: Nhấn vào menu “Ta đã chuẩn bị đủ”. Bước 6: Nhận được thông báo thành công của hệ thống. Bước 7: Nhận được 01 rương HKMP bạc trong hành trang. II. Gia hạn thời gian sử dụng đồ HKMP: Nguyên liệu cần chuẩn bị: 01 Gia Hạn Thuật (nhỏ), 01 trang bị HKMP cần gia hạn thời gian sử dụng. Thời gian được gia hạn thêm: 15 ngày tương ứng với 01 Gia Hạn Thuật (nhỏ). Bước 1: Nhấn chuột phải vào vật phẩm “Gia Hạn Thuật (nhỏ)”. Bước 2: Đặt 01 món HKMP cần gia hạn vào cửa sổ “Gia hạn vật phẩm”. Bước 3: Nhấn vào menu “Xác nhận gia hạn vật phẩm [Tên trang bị HKMP vừa đặt vào ở Bước 2]”. Bước 4: Nhận được trang bị HKMP có thời gian sử dụng tương ứng với “Gia Hạn Thuật (nhỏ)” là 15 ngày tăng thêm. Trên đây là thông báo các tính năng mới kèm hướng dẫn sử dụng. Hi vọng sẽ đem đến cho tất cả quý đồng đạo có thêm những tiện ích và trải nghiệm tuyệt vời trong quá trình hành tẩu giang hồ tại Congthanhchien.us. Kính bút!