Tu luyện chân đơn – Tính năng mới giúp rút điểm kinh nghiệm nhân vật ra và giao dịch
0

Tu luyện chân đơn – Tính năng mới giúp rút điểm kinh nghiệm nhân vật ra và giao dịch

Nov 14 Nam  
Mỗi nhân vật các bạn có thể hút kinh nghiệm của nhân vật của mình tại NPC Bắc Đẩu Lão Nhân Ba Lăng huyện (197/202) để luyện đơn tạo thành những Huyết Chân Đơn, Huyền Chân Đơn.

 NPC Liên Quan:

  • Gặp NPC Bắc Đầu Lão NhânBa Lăng huyện (197/202) để tiến hành tu luyện Chân Đơn.

 Vật phẩm cần thiết để có thể tu luyện Chân Đơn.

Vật Phẩm Cách Thu Thập
CÁC NGUYÊN LIỆU CẦN THIẾT ĐỂ TU LUYỆN CHÂN ĐƠN
Bắc Đẩu Truyền Công Thuật
100 Xu
Mua trong Kỳ Trân Các
Bách Niên Thất Tinh Thảo
20 Xu
Thiên Niên Thất Tinh Thảo
100 Xu

Công thức và cách tu luyện Chân Đơn.

  • Sau khi có đầy đủ nguyên liệu,thì các bạn làm theo các bước sau để tu luyện Chân Đơn.

  • Bước 1: Chọn “Luyện tiên đan truyền công”
  • Bước 2: Chọn “Ta đến luyện các loại tiên đan”
  • Bước 3: Chọn loại Chân Đơn mà bạn muốn tu luyện.
 Công thức tu luyện các Chân Đơn.
Công Thức Vật Phẩm
1 Bắc Đẩu Truyền Công Thuật  + 1 Bách Niên Thất Tinh Thảo  + 300.000.000 EXP (Nhân vật đang có) Huyết Chân Đơn
1 Bắc Đẩu Truyền Công Thuật  + 1 Thiên Niên Thất Tinh Thảo  + 500.000.000 EXP (Nhân vật đang có) Huyền Chân Đơn

 Công dụng của các loại Chân Đơn.

Vật Phẩm Công Dụng
Huyết Chân Đơn
Sử dụng nhận được số kinh nghiệm được tu luyện rút từ nhân vật. Chứa tối đa 300.000.000 EXP
Huyền Chân Đơn
Sử dụng nhận được số kinh nghiệm được tu luyện rút từ nhân vật. Chứa tối đa 500.000.000 EXP
 Các điều cần biết về Chân Đơn.
  • Nhân vật có bao nhiêu kinh nghiệm trên người chưa tới giới hạn max chân đơn tương ứng thì khi chế tạo thì chân đơn sẽ có lượng kinh nghiệm tương ứng với nhân vật đang có. Vd: có 400 triệu exp khi chế tạo huyền chân đơn sẽ được huyền chân đơn 400 triệu exp
  • Hiểu đơn giản là rút kinh nghiệm từ nhân vật của mình bỏ qua Chân Đơn.
  • Nhân vật tu luyện Huyết/Huyền Chân Đơn sẽ mất đi số lượng kinh nghiệm tương ứng với Chân Đơn mà mình tu luyện.
  • Sử dụng Chân Đơn sẽ có cộng dồn kinh nghiệm.
  • Sử dụng không giới hạn chân đơn. (Vì sever đã giới hạn cấp độ theo thời gian)
BQT Công Thành Chiến US hy vọng rằng chức năng mới này sẽ mang lại nhiều niềm vui và trải nghiệm thú vị cho các game thủ.